TỔNG QUAN CUỘC THI

Di sản văn hóa là hệ giá trị văn hóa có sức sống trường tồn, đã vượt qua được sự thẩm định của thời gian, đóng vai trò liên kết mạnh mẽ, vững chắc với cộng đồng và hướng con người trở về với cội nguồn với những giá trị thiêng liêng của văn hóa dân tộc, quốc gia và quốc tế . Từ đó làm thức dậy ý chí tự chủ, tự cường dân tộc, liên kết giữa quá khứ với hiện tại, tạo nên sức mạch tổng thể của cả dân tộc.
Di sản văn hóa không những là tài sản quý giá của mỗi quốc gia, là linh hồn, hạt nhân gắn kết dân tộc mà còn là cơ sở để mỗi dân tộc hoànhập với tiến trình giao lưu quốc tế về mọi mặt mà không tự tha hoá chính mình.
Qua đó không chỉ làm phong phú, khắc họa sâu sắc chính mình trong việc đối thoại với các nền văn hoá khác nhau, góp phần làm cho kho tàng di sản văn hoá chung của nhân loại thêm phong phú
.

CƠ SỞ ĐỀ XUẤT/BACKGROUND

Tại hội nghị lần thứ 32 của UNESCO tổ chức tại Quebec (Canada), Ủy ban di sản thế giới đánh giá có hơn 878 địa danh.

Di sản Thế giới đang đối diện với nguy cơ bị đe dọa đến sự nguyên vẹn bởi sự lấn át của các mục tiêu kinh tế, các công trình nhà chọc trời, cầu cống, ống dẫn dầu, thác khai thác du lịch không kiểm soát, do săn bắn, đánh trái phép và đặc biệt là sự thay đổi môi trường, biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

Kết thúc kỳ họp UNESCO đã đưa ra thông điệp mong muốn liên kết thế hệ trẻ cho công việc của Ủy ban di sản thế giới.

Sự bảo tồn các địa danh trong danh sách Di sản thế giới phụ thuộc vào nhiệt huyết của thế hệ trẻ kế tục trách nhiệm bảo vệ các di sản. Bằng cách khuyến khích thế hệ trẻ tham gia ngày hôm nay là chúng ta có thể hình thành những người quyết định của ngày mai...

 

 

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ HỔ TRỢ

 

BẢO TRỢ THÔNG TIN