Hoa hậu di sản quốc tế 2019

17/09/2019 | 247

Nếu nền tảng kinh tế đóng góp chính cho giá trị vật chất, thì di sản văn hoá đóng góp cho giá trị tinh thần, nếu không có nền tảng vật chất thì con người không tồn tại như một sinh thể, nhưng nếu không có nền tảng tinh thần thì con người không thể tồn tại như một nhân cách văn hoá, bởi di sản văn hoá là hiện thân của bản sắc dân tộc và văn hoá của mỗi quốc gia. Chân thành cảm ơn INFO TV đã chia sẻ thông điệp của chúng tôi.


(*) Xem thêm:

Bình luận