Khởi động cuộc thi Hoa Hậu Di Sản Quốc Tế - Pháp 2019

12/09/2019 | 236

Với mong muốn truyền cảm hứng cho giới trẻ về việc bảo tồn gìn giữ di sản chung của nhân loại, tham gia đóng góp tích cực cho các hoạt động quảng bá, bảo tồn các di sản văn hoá lịch sử, thúc đẩy sự giao lưu văn hoá giữ các quốc gia trên toàn thế giới, cuộc thi Hoa hậu Di sản quốc tế - Pháp 2019 đã chính thức khởi động.

Nếu nền tảng kinh tế đóng góp chính cho giá trị vật chất, thì di sản văn hoá đóng góp cho giá trị tinh thần, nếu không có nền tảng vật chất thì con người không tồn tại như một sinh thể, nhưng nếu không có nền tảng tinh thần thì con người không thể tồn tại như một nhân cách văn hoá, bởi di sản văn hoá là hiện thân của bản sắc dân tộc và văn hoá của mỗi quốc gia.
Chân thành cảm ơn HTV9 đã chia sẻ thông điệp của chúng tôi.
#missheritageinternational2019
#vanbrows
#htv9


(*) Xem thêm:

Bình luận