GIỚI THIỆU CUỘC THI

Hoa hậu di sản quốc tế 2019 là một cuộc thi sắc đẹp và tài năng dành cho các bạn gái tuổi trung bình từ 18 đến 26, hiện đang sống và làm việc trên khắp thế giới, với niềm đam mê du lịch, yêu thiên nhiên và các hoạt động, tích cực tham gia bảo tồn văn hóa, phát huy quảng di sản văn hóa của mỗi quốc gia, quan tâm đến việc bảo tồn di sản văn hóa của vùng mình.

Đây là cuộc thi do Koncept Media Group và Van Nam Sarl  xây dựng nội dung ý tưởng và dự kiến sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Paris (Pháp)

Chương trình cho phép các ứng viên trên toàn cầu muốn đăng ký tham dự, các ứng viên sẽ đăng ký với Ban tổ chức và trên trang web trực tiếp. Các thí sinh sẽ tuân thủ các quy tắc và quy định của cuộc thi.

Thông qua cuộc thi này Ban tchức chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ có đủ điều kiện năng lực và có ý thức tốt việc bảo tồn gìn giữ di sản chung của nhân loại, để cùng chung tay tham gia, đóng góp tích cực cho các hoạt động do Ban tổ chức khởi xướng:

- Quảng bá, giữ gìn, bảo tồn các di sản văn hoá.

- Thúc đẩy sự giao lưu văn hoá, giao lưu xã hội giữa các thế hệ trẻ các quốc gia trên toàn thế giới với nhau.

Đây là cuộc thi được tổ chức định kỳ mỗi năm 1 lần, địa điểm đăng cai tổ chức sẽ được thay đổi theo từng quốc gia có các chương trình hành động cụ thể từng năm nhằm thúc đẩy các hoạt động bảo tồn di sản khác nhau...